Bedrijfsvoorstelling: Van Hessche Beton

Plaatsing van varkensroosters en onderbouw van een mestvarkensstal

Overzicht afgewerkt project mestvarkensstal voor 4500 varkens

Plaatsing rundveeroosters, ligbedden en aslastplaten voor melkveestal

Plaatsing ventilatieroosters voor aardappelen